- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra linjetyp Kategori: Grafik
Inlagt: 2007-01-14
Läst: 1540
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
När du ritar ut grafik finns det några olika linjetyper att välja mellan. Detta tips visar hur du byter linjetyp.
Kod
var 
 i: Integer; 
 
procedure DrawEllipse(X, Y: Integer; lpData: LParam); stdcall; 
 
implementation 
 
procedure DrawEllipse(X, Y: Integer; lpData: LParam); 
begin 
 with TObject(lpData) as TForm do 
 begin 
  if (i mod 10 = 0) then  
   Canvas.Ellipse(x-5, y-5, x+5, y+5); 
  Inc(i); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 
begin 
 i := 0; 
 LineDDA(0, 0, Width, Height, @DrawEllipse, Integer(yourForm)); 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -