- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spara HTML-fil i MHT-format Kategori: Internet
Inlagt: 2007-01-09
Läst: 1598
Inlagt av: Anna
Beskrivning
Spara HTML-sidor i MHT-format i vilket alla tillhörande bilder bakas in i en och samma fil.
Kod
function SaveToMHT(const AUrl, AFileName: string ; 
 AShowErrorMessage: Boolean = False): Boolean; 
var 
 oMSG, oConfig: OleVariant; 
 sFileName: string ; 
 Retvar: Boolean;  
begin 
 sFileName := ChangeFileExt(AFileName, '.mht'); 
 DeleteFile(PAnsiChar(sFileName));   
 try 
  oConfig := CreateOleObject('CDO.Configuration'); 
  oMSG  := CreateOleObject('CDO.Message'); 
  oMSG.Configuration := oConfig; 
  oMSG.CreateMHTMLBody(AUrl); 
  oMSG.GetStream.SaveToFile(sFileName); 
  Retvar := True; 
 except 
  on E: Exception do  
  begin 
   if AShowErrorMessage then MessageDlg(E.Message, mtError, [mbOK], 0); 
   Retvar := False; 
  end; 
 end;   
 oMSG  := VarNull; 
 oConfig := VarNull;   
 Result := Retvar; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -