- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Arbeta med ett Worddokument Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2006-12-23
Läst: 1222
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett överskådligt exempel som visar hur du kan arbeta med ett Worddokument.
Kod
uses 
 ComObj; 
... 
var 
 Word: Variant; 
... 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 Word:=CreateOLEObject('Word.Application'); 
 Word.Visible:=True; 
 Word.Documents.Open(GetCurrentDir+'\Test.doc'); 
 Word.WordBasic.Insert('FuzzyDizzie '); 
 Word.Documents.Save; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
 Word.Documents.Close; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -