- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om det finns ljudkort installerat Kategori: System
Inlagt: 2006-11-13
Läst: 1280
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion kontrollerar om det finns något ljudkort installerat på datorn. Funktionen waveOutGetNumDevs kommer att returnerar ett tal som representerar antal olika ljudkort.
Kod
function waveOutGetNumDevs: UINT; stdcall; external 'winmm.dll' name 
'waveOutGetNumDevs'; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
if waveOutGetNumDevs > 0 then 
  ShowMessage('Sound card is installed') 
else 
  ShowMessage('Sound card is not installed') 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -