- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Högerjustera elementen i en TListBox Kategori: Komponenter
Inlagt: 2006-09-14
Läst: 1242
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Det är möjligt att högerjustera elementen i en TListBox. Tipset nedan visar metoden du kan använda.
Kod
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 // Or set in object inspector 
 ListBox1.Style := lbOwnerDrawFixed; 
end; 
 
procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer; 
 Rect: TRect; State: TOwnerDrawState); 
var 
 l: Integer;  
 t: String; 
begin 
 with ListBox1 do 
 begin 
  Canvas.FillRect(Rect); 
  t := Items[Index];  
  l := Rect.Right - Canvas.TextWidth(t) - 1; 
  Canvas.TextOut(l, Rect.Top, t); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ListBox1.Items.Add(Edit1.Text); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -