- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Mäta exekveringstid i ditt program Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-07-28
Läst: 1426
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Så här kan du mäta exekveringstiden i ditt program.
Kod
var { must be global } 
 hr, mins, se, s1 : word; 
 
procedure StartClock; 
begin 
 GetTime (hr,mins,se,s1); 
end; 
 
procedure StopClock; 
var 
 siz : longint; 
 hr2, min2, se2 : word; 
begin 
 GetTime (hr2, min2, se2, s1); 
 siz := se2-se+(min2-mins)*60+(hr2-hr)*60*60; 
 ShowMessage (IntToStr(siz) + ' seconds'); 
end; 
 
//sample how to use it.. very simple  
begin 
 StartClock; 
 for i := 1 to 100 do 
  MyProcedure(i); 
 StopClock; 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -