- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Dölj rullist i TDBGrid Kategori: Komponenter
Inlagt: 2006-06-27
Läst: 1178
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel gör det möjligt att dölja den vertikala rullningslisten i en TDBGrid.
Kod
type 
 TNoScrollDBGrid = class(TDBGrid) 
 private 
  procedure WMNCCalcSize(var Msg: TMessage); 
   message WM_NCCALCSIZE; 
 end; 
 
procedure TNoScrollDBGrid.WMNCCalcSize(var Msg: TMessage); 
const 
 Scrollstyles = WS_VSCROLL or WS_HSCROLL; 
var 
 Style: Integer; 
begin 
 Style := GetWindowLong(Handle, GWL_STYLE); 
 if (Style and Scrollstyles) <> 0 then 
  SetWindowLong(Handle, GWL_STYLE, Style and not Scrollstyles); 
 inherited; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -