- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa spår och tid med TMediaPlayer Kategori: Multimedia
Inlagt: 2006-06-20
Läst: 1208
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel visar aktuellt spårnummer och förfluten tid med TMediaPlayer.
Kod
uses 
 MMSystem; 
 
procedure ShowCDTrack; 
var 
 Trk, 
 Min, 
 Sec : word; 
begin  
 With MediaPlayer1 do  
 begin  
  Trk := mci_TMSF_Track (Position);  
  Min := mci_TMSF_Minute (Position);  
  Sec := mci_TMSF_Second (Position);  
  Label1.Caption := Format ('%.2d', [Trk]);  
  Label2.Caption := Format ('%.2d:%.2d', [Min, Sec]) 
 end 
end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -