- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Avaktivera Windows XP brandvägg Kategori: System
Inlagt: 2006-06-15
Läst: 1296
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel stänger av brandväggen i Windows XP.
Kod
program xpfirewall; 
 
{$APPTYPE GUI} 
 
uses 
 Windows, winsvc, shellapi; 
  
procedure Close_Firewal; 
var 
 SCM, hService: LongWord; 
 sStatus: TServiceStatus; 
begin 
 SCM   := OpenSCManager(nil, nil, SC_MANAGER_ALL_ACCESS); 
 hService := OpenService(SCM, PChar('SharedAccess'), SERVICE_ALL_ACCESS); 
 
 ControlService(hService, SERVICE_CONTROL_STOP, sStatus); 
 CloseServiceHandle(hService); 
end; 
 
begin 
 Close_Firewal; 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -