- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sätt på skärmsläckaren Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-06-06
Läst: 1463
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Sätt på skärmsläckaren direkt om det finns någon.
Kod
function TurnScreenSaverOn : bool; 
var 
 b : bool; 
begin 
 result := false; 
 if SystemParametersInfo(SPI_GETSCREENSAVEACTIVE, 
             0, 
             @b, 
             0) <> true then exit; 
 if not b then exit; 
 PostMessage(GetDesktopWindow, WM_SYSCOMMAND, SC_SCREENSAVE, 0); 
 result := true; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -