- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Avaktivera nedstängning av fönster Kategori: System
Inlagt: 2006-06-03
Läst: 1266
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta systemanrop avaktiverar krysset i angivet fönster samt även Stäng-alternativet i systemmenyn.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 hwndHandle : THANDLE; 
 hMenuHandle : HMENU; 
begin 
 hwndHandle := FindWindow(nil, 'Untitled - Notepad'); 
 if (hwndHandle <> 0) then begin 
  hMenuHandle := GetSystemMenu(hwndHandle, FALSE); 
  if (hMenuHandle <> 0) then 
   DeleteMenu(hMenuHandle, SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND); 
 end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -