- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sök efter maskinvaruförändringar Kategori: System
Inlagt: 2006-05-20
Läst: 1248
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna kod söker efter förändringar i Plug N Play-enheter.
Kod
type 
 
 TForm1 = class(TForm) 
 
  Button1: TButton; 
 
 private 
 
  { Private declarations } 
 
  procedure WMDeviceChange(var Message: TMessage); 
 
   message WM_DEVICECHANGE; 
 
 public 
 
  { Public declarations } 
 
 end; 
 
 
 
var 
 
 Form1: TForm1; 
 
 
 
implementation 
 
 
 
{$R *.DFM} 
 
 
 
const DBT_DEVICEARRIVAL = $8000; 
 
const DBT_DEVICEQUERYREMOVE = $8001; 
 
const DBT_DEVICEQUERYREMOVEFAILED = $8002; 
 
const DBT_DEVICEREMOVEPENDING = $8003; 
 
const DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE = $8004; 
 
const DBT_DEVICETYPESPECIFIC = $8005; 
 
const DBT_CONFIGCHANGED = $0018; 
 
 
 
procedure TForm1.WMDeviceChange(var Message: TMessage); 
 
var 
 
 s : string ; 
 
begin 
 
//Do Something here 
 
 case Message.wParam of 
 
  DBT_DEVICEARRIVAL : 
 
   s := 'A device has been inserted and is now available'; 
 
  DBT_DEVICEQUERYREMOVE: begin 
 
   s := 'Permission to remove a device is requested'; 
 
   ShowMessage(s); 
 
   //True grants premission 
 
   Message.Result := integer(true); 
 
   exit; 
 
  end; 
 
  DBT_DEVICEQUERYREMOVEFAILED : 
 
   s := 'Request to remove a device has been canceled'; 
 
  DBT_DEVICEREMOVEPENDING : 
 
   s := 'Device is about to be removed'; 
 
  DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE : 
 
   s := 'Device has been removed'; 
 
  DBT_DEVICETYPESPECIFIC : 
 
   s := 'Device-specific event'; 
 
  DBT_CONFIGCHANGED : 
 
   s:= 'Current configuration has changed' 
 
  else s := 'Unknown Device Message'; 
 
 end; 
 
 ShowMessage(s); 
 
 inherited; 
 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -