- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kopiera del av bild till en annan Kategori: Grafik
Inlagt: 2006-04-23
Läst: 1299
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Kopiera en vald del av en bild till en annan bild med detta exempel.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if OpenDialog1.Execute then 
  Image1.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
 Image2.Canvas.CopyRect( 
  Rect(0,0,Image2.Width,Image2.Height), 
  Image1.Canvas, 
  Rect( 
   0, 
   0, 
   Image1.Picture.Width-50, 
   Image1.Picture.Height-50)); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -