- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Exportera TStringGrid till en MS Word-tabell Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2006-04-01
Läst: 1156
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd detta exempel för att exportera din TStringGrid till en tabell i Microsoft Word.
Kod
uses 
 ComObj; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 WordApp, NewDoc, WordTable: OLEVariant; 
 iRows, iCols, iGridRows, jGridCols: Integer; 
begin 
 try 
  // Create a Word Instance 
  WordApp := CreateOleObject('Word.Application'); 
 except 
  // Error... 
  Exit; 
 end; 
 
 // Show Word 
 WordApp.Visible := True; 
 
 // Add a new Doc 
 NewDoc := WordApp.Documents.Add; 
 
 // Get number of columns, rows 
 iCols := StringGrid1.ColCount; 
 iRows := StringGrid1.RowCount; 
 
 // Add a Table 
 WordTable := NewDoc.Tables.Add(WordApp.Selection.Range, iCols, iRows); 
 
 // Fill up the word table with the Stringgrid contents 
 for iGridRows := 1 to iRows do 
  for jGridCols := 1 to iCols do 
   WordTable.Cell(iGridRows, jGridCols).Range.Text := 
    StringGrid1.Cells[jGridCols - 1, iGridRows - 1]; 
 
 // Here you might want to Save the Doc, quit Word... 
 
 // Cleanup... 
 WordApp := Unassigned; 
 NewDoc := Unassigned; 
 WordTable := Unassigned; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -