- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ladda HTML-kod direkt i en TWebBrowser Kategori: Internet
Inlagt: 2006-02-26
Läst: 1391
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Som rubriken antyder laddar detta exempel HTML-kod direkt i en TWebBrowser.
Kod
uses 
 ActiveX; 
 
procedure WB_LoadHTML(WebBrowser: TWebBrowser; HTMLCode: string ); 
var 
 sl: TStringList; 
 ms: TMemoryStream; 
begin 
 WebBrowser.Navigate('about:blank'); 
 while WebBrowser.ReadyState < READYSTATE_INTERACTIVE do 
  Application.ProcessMessages; 
 
 if Assigned(WebBrowser.Document) then 
 begin 
  sl := TStringList.Create; 
  try 
   ms := TMemoryStream.Create; 
   try 
    sl.Text := HTMLCode; 
    sl.SaveToStream(ms); 
    ms.Seek(0, 0); 
    (WebBrowser.Document as IPersistStreamInit).Load(TStreamAdapter.Create(ms)); 
   finally 
    ms.Free; 
   end; 
  finally 
   sl.Free; 
  end; 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 WB_LoadHTML(WebBrowser1,'FuzzyDizzie'); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -