- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sätt på/stäng av bildvisning i Internet Explorer Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-02-15
Läst: 1449
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel tillåter avstängning och påsättning av bildvisning i Internet Explorer.
Kod
procedure SetIE_DisplayInlineImages(bDisplay : boolean); 
const 
 DisplayInlineImages = 'Display Inline Images'; 
var 
 sTmp : string ; 
begin 
 with TRegistry.Create do 
 begin 
  RootKey := HKEY_CURRENT_USER; 
  OpenKey ('\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main', True); 
  if bDisplay then 
   sTmp := 'yes' 
  else 
   sTmp := 'no'; 
  WriteString (DisplayInlineImages, sTmp); 
  Free; 
 end //with TRegistry.Create  
end; 
 
//Kalla på proceduren: 
SetIE_DisplayInlineImages(false); 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -