- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Använd piltangenterna för navigering mellan kontroller Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-02-04
Läst: 1421
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna procedur ser till att du kan använda piltangenterna för att förflytta dig mellan olika kontroller på ditt formulär.
Kod
procedure TForm1.FormKeyDown( 
   Sender : TObject;  
   var Key: Word; 
   Shift : TShiftState 
  ) ; 
var 
  Direction : Integer; 
begin 
  Direction := -1; 
  case Key of 
   VK_DOWN, VK_RETURN : Direction := 0; {Next} 
   VK_UP : Direction := 1; {Previous} 
  end; 
  if Direction <> -1 then 
  begin 
   Perform(WM_NEXTDLGCTL, Direction, 0) ; 
   Key := 0; 
  end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -