- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Radera markerade element i TListBox Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-01-26
Läst: 1441
Inlagt av: LarsA
Beskrivning
Loopa nerifrån och upp och radera de element som är markerade i en TListBox där Multiline-egenskapen är satt till True.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 i: integer; 
begin 
 for i := ListBox1.Items.Count - 1 downto 0 do 
  if ListBox1.Selected[i] then 
   ListBox1.Items.Delete(i); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -