- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om Microsoft Word är installerat Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2006-01-25
Läst: 1157
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel kontrollerar om Microsoft Word är installerat på aktuell dator.
Kod
procedure TForm1.Find(Str: string ); 
var 
 MySearch: TSearchRec; 
 FindResult: Integer; 
begin 
 FindResult:=FindFirst(Str+'\winword.exe',  
            faAnyFile+faHidden+faReadOnly,  
            MySearch); 
 if FindResult=0 then 
 begin 
  Label2.Caption:=Str+'\'+MySearch.Name; 
  Test:=True; 
 end 
 else 
 begin 
  FindResult:=FindFirst(Str+'\*.*',  
             faArchive+faHidden+ 
             faAnyFile+faVolumeID+ 
             faSysFile+faReadOnly+faDirectory,  
             MySearch); 
  while FindResult=0 do 
  begin 
   StatusBar1.SimpleText:=Str+'\'+MySearch.Name; 
   if (MySearch.Attr=faDirectory) and  
     (MySearch.Name<>'.') and  
     (MySearch.Name<>'..') then 
    Find(Str+'\'+MySearch.Name); 
   FindResult:=FindNext(MySearch); 
  end; 
 end; 
 FindClose(MySearch); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -