- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera millisekunder till timmar/minuter Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-01-12
Läst: 1456
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här följer ett konverteringsexempel som göer om millisekundervärden till ett mer läsbart format.
Kod
var 
 startTick, endTick : Int64;  
begin 
 startTick := GetTickCount; 
 SomeLengthyFunction() ; 
 endTick := GetTickCount; 
 
 ShowMessage(MSecToTime(endTick - startTick)) ;  
 
function MSecToTime(mSec: Int64): string ; 
var 
 dt : TDateTime; 
begin 
  dt := mSec / MSecsPerSec / SecsPerDay; 
  Result := Format('%d days, %s', [Trunc(dt), FormatDateTime('hh:nn:ss.z', Frac(dt))]) ; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -