- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om två ikoner är identiska Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-12-28
Läst: 1308
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel jämför två ikoner och undersöker om dessa är identiska.
Kod
function IconsAreEqual(const Icon1, Icon2: TIcon): Boolean; 
var 
 ms1: TMemoryStream; 
 ms2: TMemoryStream; 
begin 
 Result := False; 
 ms1  := TMemoryStream.Create; 
 try 
  Icon1.SaveToStream(ms1); 
  ms2 := TMemoryStream.Create; 
  try 
   Icon2.SaveToStream(ms2); 
   if ms1.Size = ms2.Size then 
    // Compare the streams 
    Result := CompareMem(ms1.Memory, ms2.Memory, ms1.Size) 
   finally 
    ms2.Free 
  end 
 finally 
  ms1.Free 
 end 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 icon1: TIcon; 
 icon2: TIcon; 
begin 
 icon1 := TIcon.Create; 
 icon2 := TIcon.Create; 
 try 
  icon1.LoadFromFile('c:\Icon1.ico'); 
  icon2.LoadFromFile('c:\Icon2.ico'); 
  if IconsAreEqual(icon1, icon2) then 
   ShowMessage('Icon 1 and Icon 2 match') 
  else 
   ShowMessage('Icon 1 and Icon 2 don''t match'); 
 finally 
  icon1.Free; 
  icon2.Free; 
 end; 
end; 
 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -