- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Popupmeny på en PageContol-flik Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-12-18
Läst: 1192
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna procedur visar hur du skapar en popupmeny på en PageControlflik.
Kod
procedure TabMenuPopup(APageControl: TPageControl; X, Y: Integer;); 
var 
hi: TTCHitTestInfo; 
TabIndex: Integer; 
p: TPoint; 
begin 
hi.pt.x := X; 
hi.pt.y := Y; 
hi.flags := 0; 
TabIndex := APageControl.Perform(TCM_HITTEST, 0, longint(@hi)); 
  p.x := APageControl.Left + X; 
  p.y := APageControl.Top + y; 
  p := ClientToScreen(p); 
  // Allows use of different menus for each tab... 
  case TabIndex of 
  0: //on the first tab... 
   PopupMenu1.Popup(P.x, P.Y); 
  1: //on the second tab... 
   PopupMenu2.Popup(P.x, P.Y); 
  end; //case 
end; 
end; 
 
procedure TForm1.PageControl1MouseDown(Sender: TObject; 
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
if Button = mbRight then 
begin 
  TabMenuPopup(PageControl1, X, Y); 
end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -