- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut HTML-fil/url via Internet Explorer Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2005-12-07
Läst: 1140
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel visar hur du kan utnyttja Internet Explorer för utskrifter.
Kod
uses ComObj; 
 
procedure PrintHTMLByIE(const url: string ); 
const 
 OLECMDID_PRINT = $00000006; 
 OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER = $00000002; 
var 
 ie, vaIn, vaOut: Variant; 
begin 
 ie := CreateOleObject('InternetExplorer.Application'); 
 ie.Navigate(url); 
 ie.Visible := True; 
 ie.ExecWB(OLECMDID_PRINT, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, vaIn, vaOut); 
end; 
 
//Sample: 
PrintHTMLByIE('file:\\c:\misha\webpage\index.htm'); 
or 
PrintHTMLByIE('http:\\www.scalabium.com\sme\index.htm'); 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -