- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Radera en rad i en TStringGrid Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-12-02
Läst: 1174
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel raderar en rad i en TStringGrid.
Kod
procedure GridDeleteRow(RowNumber: Integer; Grid: Tstring Grid); 
var 
 i: Integer; 
begin 
 Grid.Row := RowNumber; 
 if (Grid.Row = Grid.RowCount - 1) then 
  //On the last row 
  Grid.RowCount := Grid.RowCount - 1 
 else 
 begin 
  //Not the last row 
  for i := RowNumber to Grid.RowCount - 1 do 
   Grid.Rows[i] := Grid.Rows[i + 1]; 
  Grid.RowCount := Grid.RowCount - 1; 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 GridDeleteRow(3, string Grid1); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -