- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Fakultet Kategori: Matematik
Inlagt: 2005-11-20
Läst: 1363
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Så här får du fram fakulteten av ett värde. I exemplet skrivs fakultetvärdena in i en TMemo.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 i: Integer; 
 Num: Real; 
begin 
 Num:=1; 
 for i:=1 to 30 do 
 begin 
  Num:=Num*i; 
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(i)+'! = '+FloatToStr(Num)); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -