- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa dialogrutan Formatera enhet Kategori: System
Inlagt: 2005-11-17
Läst: 1263
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
ShellExecute kan användas för att starta rutan Formatera enhet.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ShellExecute(Application.Handle, 
        Pchar('Open'), 
        Pchar('C:\Windows\Rundll32.exe'), 
        Pchar('Shell32.dll,SHFormatDrive'), 
        Pchar('C:\Windows'), 
        SW_SHOWNORMAL); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -