- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra storlek på annat fönster Kategori: System
Inlagt: 2005-11-03
Läst: 1300
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd FindWindow-funktionen för att ändra storlek eller position på ett godtyckligt fönster som är öppet.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 MyHandle: THandle; 
 WinRect: TRect; 
begin 
 MyHandle:=FindWindow(nil, 'Delphi Help'); 
 GetWindowRect(MyHandle, WinRect); 
 MoveWindow(MyHandle, WinRect.Left, WinRect.Top, 300, 300, True); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -