- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ordna ikoner Kategori: System
Inlagt: 2005-10-31
Läst: 1278
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Några olika API;er krävs för att rada upp ikonerna på ditt Windows skrivbord.
Kod
uses CommCtrl; 
... 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Res: THandle; 
begin 
 Res:=FindWindow('ProgMan', nil); 
 Res:=GetWindow(Res, GW_CHILD); 
 Res:=GetWindow(Res, GW_CHILD); 
 SendMessage(Res, LVM_ARRANGE, LVA_SNAPTOGRID, 0); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -