- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera sekunder till en tidsangivelse Kategori: Matematik
Inlagt: 2005-10-19
Läst: 1358
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som komverterar ett heltal i sekunder till en sträng med formatet HH:MM:SS.
Kod
function SecToTime(Sec: Integer): string ; 
var 
  H, M, S: string ; 
  ZH, ZM, ZS: Integer; 
begin 
  ZH := Sec div 3600; 
  ZM := Sec div 60 - ZH * 60; 
  ZS := Sec - (ZH * 3600 + ZM * 60) ; 
  H := IntToStr(ZH) ; 
  M := IntToStr(ZM) ; 
  S := IntToStr(ZS) ; 
  Result := H + ':' + M + ':' + S; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -