- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Växla bitmappar mellan två TImageLists Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-10-18
Läst: 1149
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta är ett exempel som visar hur du kan byta bitmapbilder mellan två TImageList-komponenter.
Kod
procedure ImageList_MoveBitmap( 
  const sourceImageList, 
  targetImageList: TImageList; 
  const sourcePosition: integer) ; 
var 
  bitmap : TBitmap; 
begin 
  bitmap := TBitmap.Create; 
  try 
   sourceImageList.GetBitmap(sourcePosition,bitmap) ; 
   targetImageList.Add(bitmap,nil) ; 
sourceImageList.Delete(sourcePosition) ; 
  finally 
   bitmap.Free; 
  end; 
end; 
 
//Suppose two TImageList objects present on Form1 
//Add Bitmap at position 7 from ImageList1 to the ImageList2 
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject) ; 
begin 
  ImageList_MoveBitmap(ImageList1, ImageList2, 7) ; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -