- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera ordningsnumret för en dag Kategori: Matematik
Inlagt: 2005-10-15
Läst: 1310
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion returnerar numret för en dag under ett år.
Kod
function GetDays(ADate: TDate): Extended; 
var 
 FirstOfYear: TDateTime; 
begin 
 FirstOfYear := EncodeDate(StrToInt(FormatDateTime('yyyy', now)) - 1, 12, 31); 
 Result   := ADate - FirstOfYear; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 label1.Caption := 'Today is the ' + FloatToStr(GetDays(Date)) + '. day of the year'; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -