- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra skrivarinställningar mellan sidor Kategori: Skrivare
Inlagt: 2005-10-13
Läst: 1326
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Du kan inte ändra skrivaregenskaper medan en utskrift sker. Du kan däremot avbryta utskriften, ändra dina inställningar och sedan fortsätta skriva ut igen på nästa rad.
Kod
uses Printers; 
... 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 F, F2: TextFile; 
 i, j: Integer; 
begin 
 AssignPrn(F); 
 Rewrite(F); 
 Writeln(F, RichEdit1.Lines[0]); 
 for i:=1 to RichEdit1.Lines.Count-1 do 
 begin 
  if Printer.PageNumber<2 then 
   Writeln(F, RichEdit1.Lines[i]); 
  if Printer.PageNumber>1 then 
  begin 
   CloseFile(F); 
   Break; 
  end; 
 end; 
 
 AssignPrn(F2); 
 Printer.Orientation:=poLandscape; 
 Rewrite(F2); 
 for j:=i to RichEdit1.Lines.Count-1 do 
  Writeln(F2, RichEdit1.Lines[j]); 
 CloseFile(F2); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -