- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa färgade element i TListBox Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-10-03
Läst: 1148
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Så här skapar du färgade element i en listruta.
Kod
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 //Or set this property in the object inspector 
 ListBox1.Style := lbOwnerDrawFixed; 
end; 
 
procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer; 
 Rect: TRect; State: TOwnerDrawState); 
begin 
 with Control as TListBox do 
 begin 
  Canvas.FillRect(Rect); 
  Canvas.Font.Color := TColor(Items.Objects[Index]); 
  Canvas.TextOut(Rect.Left + 2, Rect.Top, Items[Index]); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ListBox1.Items.AddObject('Red Item', Pointer(clRed)); 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
 ListBox1.Items.AddObject('Green Item', Pointer(clGreen)); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -