- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Avgör vilket program filtypen är associerad med Kategori: Filer
Inlagt: 2005-10-01
Läst: 1384
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktionen nedan avgör vilket program som filtillägget är associerat med i operativsystemet.
Kod
function ShellFindExecutable(const FileName, DefaultDir: string ): string ; 
var 
 Res: HINST; 
 Buffer: array[0..MAX_PATH] of Char; 
 P: PChar; 
begin 
 FillChar(Buffer, SizeOf(Buffer), #0); 
 if DefaultDir = '' then P := nil  
 else  
  P := PChar(DefaultDir); 
 Res := FindExecutable(PChar(FileName), P, Buffer); 
 if Res > 32 then 
 begin 
  P := Buffer; 
  while PWord(P)^ <> 0 do 
  begin 
   if P^ = #0 then // FindExecutable replaces #32 with #0 
    P^ := #32; 
   Inc(P); 
  end; 
  Result := Buffer; 
 end  
 else 
  Result := ''; 
end; 
 
// Example: 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ShellFindExecutable('1stboot.bmp', 'c:\windows'); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -