- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

XML-formulär Kategori: Forms
Inlagt: 2005-09-24
Läst: 1269
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett exempel på att skapa ett formulär via kod och ladda in innehållet från en XML-fil.
Kod
unit xmlform; 
 
interface 
 
uses 
System.Drawing, 
Borland.Delphi.SysUtils, 
System.Windows.Forms, 
System.Xml, 
System.ComponentModel; 
 
type 
TMyForm = class (Form) 
public 
  constructor Create; 
protected 
  procedure OnButtonClick(Sender: TObject; e: EventArgs); 
  procedure OnButtonClick2(Sender: TObject; e: EventArgs); 
private 
  MyMemo: TextBox; 
  MyButton: Button; 
  MyDoc: XmlDocument; 
end; 
 
implementation 
 
constructor TMyForm.Create; 
begin 
inherited Create; 
Text := 'XmlDemo'; 
Height := 400; 
 
MyMemo := TextBox.Create; 
MyMemo.Location := Point.Create (10, 50); 
MyMemo.Size := Size.Create (Width - 30, Height - 70); 
MyMemo.Multiline := True; 
Controls.Add (MyMemo); 
 
MyButton := Button.Create; 
MyButton.Location := Point.Create ( 
  Width div 2 - MyButton.Width div 2, 2); 
MyButton.Text := 'Load'; 
MyButton.add_Click (OnButtonClick); 
MyButton.add_click (OnButtonClick2); 
Controls.Add (MyButton); 
end; 
 
procedure TMyForm.OnButtonClick(Sender: TObject; e: EventArgs); 
begin 
MyDoc := XmlDocument.Create; 
MyDoc.PreserveWhiteSpace := True; 
MyDoc.Load ('sample.xml'); 
MyMemo.Text := MyDoc.InnerXml; 
end; 
 
procedure TMyForm.OnButtonClick2(Sender: TObject; e: EventArgs); 
begin 
Text := 'nuovo handler'; 
end; 
 
end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -