- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Posta ett formulär via TWebBrowser Kategori: Internet
Inlagt: 2005-09-18
Läst: 1347
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Du kan med hjälp av exemplet nedan få en TWebBrowser att posta ett formulär. Läs vidare kommentarerna i koden.
Kod
uses 
 SHDocVw, Httpapp; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 EncodedDataString: string ; 
 PostData: OleVariant; 
 Headers: OleVariant; 
 i: integer; 
begin { TForm1.Button1Click } 
 // First, create a URL encoded string of the data 
 EncodedDataString := 'UserName='+HTTPEncode('MyName')+'&'+ 
            'UserPass='+HTTPEncode('MyPassword'); 
 
 // The PostData OleVariant needs to be an array of bytes 
 // as large as the string (minus the 0 terminator) 
 PostData := VarArrayCreate([0, length(EncodedDataString)-1], varByte); 
 
 // Now, move the Ordinal value of the character into the PostData array 
 for i := 1 to length(EncodedDataString) do 
  PostData[i-1] := ord(EncodedDataString[i]); 
 
 Headers := 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded'#10#13; 
 
 // Parameters 2 and 3 are not used, thus EmptyParam is passed. 
 WebBrowser1.Navigate('http://www.mydomain.com/scripts/login.asp',  
            EmptyParam, EmptyParam, PostData, Headers); 
end; { TForm1.Button1Click } 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -