- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Implementera en klickhändelse för varje element i TListBox Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-09-15
Läst: 1276
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här följer ett exempel som visar hur du kan implementera en klickhändelse för varje element (ListItem) i en TListBox. Exemplet är avsett för Delphi.NET.
Kod
unit ListBoxItemAttributesUnit ; 
 
interface 
 
uses 
  System.Web.UI, 
  System.Web.UI.WebControls, 
  System.Collections; 
 
type 
  ListBoxItemAttributes = class(ListBox) 
  strict protected 
   procedure RenderContents(writer: System.Web.UI.HtmlTextWriter) ; reintroduce; 
  end; 
 
implementation 
 
procedure ListBoxItemAttributes.RenderContents(writer: System.Web.UI.HtmlTextWriter) ; 
var 
  enumerator: IEnumerator; 
  li: ListItem; 
begin 
  enumerator := Self.Items.GetEnumerator; 
  while enumerator.MoveNext do 
  begin 
   li := ListItem(enumerator.Current) ; 
   writer.WriteBeginTag('option') ; 
   writer.WriteAttribute('value', li.Value) ; 
   if (li.Selected = True) then 
    writer.WriteAttribute('selected', '1') ; 
   li.Attributes.Render(writer) ; 
   writer.Write(System.Web.UI.HtmlTextWriter.TagRightChar) ; 
   writer.Write(li.Text) ; 
   writer.WriteEndTag('option') ; 
   writer.WriteLine; 
  end; 
end; //RenderContents 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -