- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Dra ett fönster utan att greppa tag i namnlisten Kategori: Forms
Inlagt: 2005-09-05
Läst: 1265
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Det vanliga när man flyttar runt ett fönster är att man tar tag i namnlisten. Med detta exempel kan du emellertid flytta fönstret genom att ta tag var som helst i fönstret.
Kod
//Under Private declarations... 
procedure WMNCHitTest( var Msg : TWMNCHitTest ); 
 message wm_NCHitTest; 
 
//Under implementation... 
procedure TForm1. 
 WMNCHitTest( var Msg : TWMNCHitTest ); 
begin 
 inherited; 
 //fool windows by telling it 
  that it's in our caption area 
  although it's in our client area 
 if( htClient = Msg.Result )then 
  Msg.Result := htCaption; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -