- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra färg på flikarna på en PageControl Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-08-29
Läst: 1219
Inlagt av: David Eek
Beskrivning
OnDrawTab-eventet kan användas för att ändra färg och font på aktiv flik på en PageControl.
Kod
procedure TForm1.TabControl1DrawTab(Control: TCustomTabControl; 
  TabIndex: Integer; const Rect: TRect; Active: Boolean); 
var 
 s:string ; 
  r:TRect; 
begin 
 s :=form1.TabControl1.Tabs.Strings[tabindex]; 
 r := Rect; 
 with Control.Canvas do 
  begin 
   if Active then  
    begin 
     Brush.Color := clinfoBK; 
     Font.Color := clBlue; 
    end; 
   Windows.FillRect(Handle,r,Brush.Handle); 
   OffsetRect(r, 0, 1); 
   DrawText(Handle, PChar(s), Length(s), r, DT_CENTER or DT_SINGLELINE or DT_VCENTER); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -