- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Formulärbild till urklipp Kategori: Forms
Inlagt: 2005-08-25
Läst: 1294
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd GetFormImage-metoden för att upptäcka en bitmap på formuläret och sedan spara det till urklippshanteraren med hjälp av Clipboard.Assign-metoden.
Kod
implementation 
 
uses Clipbrd; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
 Bitmap: TBitMap; 
begin 
 try 
  Bitmap:=GetFormImage; 
  Clipboard.Assign(Bitmap); 
  Image1.Picture.Assign(Clipboard); 
 finally 
 end; 
end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -