- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spara urklippsinnehåll till en fil Kategori: Filer
Inlagt: 2005-08-19
Läst: 1349
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel demonstrerar hur du går tillväga för att spara ned innehållet i urklippshanteraren till en fil. Glöm inte att lägga till ClipBrd under uses.
Kod
function SaveClipboardTextDataToFile( 
 sFileTo : string ) : boolean; 
var 
 ps1, 
 ps2  : PChar; 
 dwLen : DWord; 
 tf  : TextFile; 
 hData : THandle; 
begin 
 Result := False; 
 with Clipboard do 
 begin 
  try 
   Open; 
   if( HasFormat( CF_TEXT ) ) then 
   begin 
    hData := 
     GetClipboardData( CF_TEXT ); 
 
    ps1 := GlobalLock( hData ); 
    dwLen := GlobalSize( hData ); 
 
    ps2 := StrAlloc( 1 + dwLen ); 
 
    StrLCopy( ps2, ps1, dwLen ); 
 
    GlobalUnlock( hData ); 
     
    AssignFile( tf, sFileTo ); 
    ReWrite( tf ); 
    Write( tf, ps2 ); 
    CloseFile( tf ); 
 
    StrDispose( ps2 ); 
 
    Result := True; 
   end; 
  finally 
   Close; 
  end; 
 end; 
end; 
 
//Anropas så här... 
 
SaveClipboardTextDataToFile( 'c:\temp.txt' );  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -