- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera HTML-koden från en sida i TWebBrowser Kategori: Internet
Inlagt: 2005-08-18
Läst: 1314
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med detta exempel kan du få fram HTML-koden från en websida laddad i en TWebBrowser.
Kod
// tested with Delphi 6, should work in Delphi 5 as well 
uses 
 HTTPApp, MSHTML; 
 
procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(Sender: TObject; 
 const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant); 
var 
 document : IHTMLDocument2; 
 s : string ; 
begin 
 // extract the day's total earnings etc 
 Document := Webbrowser1.Document as IHTMLDocument2; 
 s := Document.Body.innerHTML; 
 
 // process this string to extract contents 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -