- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Databasoberoende Kategori: Databaser
Inlagt: 2005-07-28
Läst: 1570
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Dessa databaskopplingar är så nära oberoende av databas du kan komma. Exemplena körs genom ADO-teknik och fungerar med kopplingar mot DBase, Access och Paradox.
Kod
procedure RunSQL(sSQL : String);  
var  
     qrySQL : TADOQuery;  
begin  
     qrySQL := TADOQuery.Create(Application);  
     qrySQL.Connection := adoConnection;  
     qrySQL.SQL.Clear;  
     qrySQL.SQL.Text := sSQL;  
     qrySQL.ExecSQL;  
     qrySQL.Free;  
end;  
*******************************************************************************  
procedure GetRecords(var qryField : TADOQuery; sSQL : String; LockType : TADOLockType = ltReadOnly);  
begin  
     if qryField = Nil then begin  
      qryField := TADOQuery.Create(Application);  
      qryField.CursorType := ctOpenForwardOnly;  
      qryField.Connection := adoConnection;  
     end;  
 
     qryField.Close;  
     qryField.LockType := LockType;  
     qryField.SQL.Clear;  
     qryField.SQL.Add(sSQL);  
     qryField.Open;  
end;  
*******************************************************************************  
 
 
 
Example of use for RunSQL:  
...............................................................................  
var  
     sSQL : String;  
begin  
     sSQL := 'insert into TB_Log (UserId,UserName) values ("My User Id","My User Name")';  
     RunSQL(sSQL);  
...............................................................................  
 
 
 
Example of use for GetRecords:  
 
...............................................................................  
var  
    qrySetup : TADOQuery;  
begin  
    GetRecords(qrySetup,'select * from TB_Setup',ltOptimistic);  
 
    if qrySetup['IsRegistered'] then begin  
      ShowMessage('Your are a Registered user')  
    else  
      ShowMessage('Your are NOT a Registered user');  
 
    //DO NOT forget to free it when done.  
    qrySetup .Free;  
 
...............................................................................  
 
 
Another example for the use for GetRecords:  
 
...............................................................................  
var  
    qryUsers : TADOQuery;  
begin  
    GetRecords(qryUsers,'select * from TB_Users',ltOptimistic);  
 
    while NOT qryUsers.Eof do begin  
       if qryUsers['UserName'] = 'Abdulaziz' then  
         ShowMessage('It's me!!!');  
 
       qryUsers.Next;  
    end;  
 
    qryUsers.Free;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -