- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Minimera icke-huvudformulär Kategori: Forms
Inlagt: 2005-07-20
Läst: 1313
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna kod används i din projektfil (*.dpr) och ser till att genom ett systemanrop minimera det formulär som inte är huvudformuläret i ditt projekt.
Kod
program Project1; 
 
uses 
 Forms, 
 Windows, 
 Messages, 
 SysUtils, 
 Classes, 
 Graphics, 
 Controls, 
 Dialogs, 
 Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 
 Unit2 in 'Unit2.pas' {Form2}; 
{$R *.RES} 
 
begin 
 Application.Initialize; 
 Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
 Application.CreateForm(TForm2, Form2); 
 Form2.Show; 
 SendMessage(Form2.Handle,WM_SYSCOMMAND,SC_MINIMIZE,0); 
 Application.Run; 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -