- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Hitta största gemensamma faktor av två heltal Kategori: Matematik
Inlagt: 2005-07-16
Läst: 1292
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Enligt rubrik.
Kod
uses 
 math; 
  
// Find the greatest common factor of two integers 
 
function TForm1.GCF(A, B: Integer): Integer; 
var 
 Lfactor: Integer; 
begin 
 // Return -1 if either value is zero or negative 
 if (A < 1) or (B < 1) then  
 begin 
  Result := -1; 
  Exit; 
 end; 
 // if A = B then this is the GCF 
 if A = B then  
 begin 
  Result := A; 
  Exit; 
 end; 
 Result := 1; 
 for Lfactor := trunc(max(A, B) / 2) downto 2 do  
 begin 
  if (frac(A / Lfactor) = 0) and (frac(B / Lfactor) = 0) then  
  begin 
   Result := Lfactor; 
   Exit; // GCF has been found. No need to continue 
  end; 
 end; 
end; 
 
// Example: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
Res: Integer; 
begin 
 Res := GCF(120, 30); 
 ShowMessage(Inttostr(Res)); 
end; 
 
{******************} 
 
// Find the greatest common factor of an array of integers 
function TForm1.GCFarray(A: array of Integer): Integer; 
var 
 Llength, Lindex, Lfactor: Integer; 
begin 
 Llength := Length(A); 
 
 // Return -1 if any value is zero or negative 
 for Lindex := 0 to Llength - 1 do  
 begin 
  if A[Lindex] < 1 then  
  begin 
   Result := -1; 
   Exit; 
  end; 
 end; 
 
 // if all elements are equal then this is the GCF 
 Lindex := 1; 
 while (Lindex < Llength) and (A[Lindex] = A[0]) do Inc(Lindex); 
 if Lindex = Llength then  
 begin 
  Result := A[0]; 
  Exit; 
 end; 
 
 Result := 1; 
 
 for Lfactor := trunc(ArrayMax(A) / 2) downto 2 do  
 begin 
  Lindex := 0; 
  while (Lindex < Llength) and 
   (frac(A[Lindex] / Lfactor) = 0) do Inc(Lindex); 
  if Lindex = Llength then  
  begin 
   Result := Lfactor; 
   Exit; // GCF has been found. No need to continue 
  end; 
 end; 
end; 
 
// find the maximum value in an array of integers 
function TForm1.ArrayMax(Aarray: array of Integer): Integer; 
var 
 Lpos: Integer; 
begin 
 Result := 0; 
 for Lpos := 0 to Length(Aarray) - 1 do 
  if Aarray[Lpos] > Result then 
   Result := Aarray[Lpos]; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -