- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Läs text från en HTML-fil Kategori: Internet
Inlagt: 2005-07-14
Läst: 1426
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Tolka brödtext från en HTML-fil med hjälp av IHTMLDocument2.
Kod
uses 
 mshtml, ActiveX, ComObj; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 IDoc: IHTMLDocument2; 
 Strl: TStringList; 
 sHTMLFile: string ; 
 v: Variant; 
 Links: IHTMLElementCollection; 
 i: Integer; 
 Link: IHTMLAnchorElement; 
begin 
 if OpenDialog1.Execute then 
 begin 
  sHTMLFile := OpenDialog1.FileName; 
  Strl := TStringList.Create; 
  try 
   Strl.LoadFromFile(sHTMLFile); 
   Idoc := CreateComObject(Class_HTMLDOcument) as IHTMLDocument2; 
   try 
    IDoc.designMode := 'on'; 
    while IDoc.readyState <> 'complete' do 
     Application.ProcessMessages; 
    v := VarArrayCreate([0, 0], VarVariant); 
    v[0] := Strl.Text; 
    IDoc.Write(PSafeArray(System.TVarData(v).VArray)); 
    IDoc.designMode := 'off'; 
    while IDoc.readyState <> 'complete' do 
     Application.ProcessMessages; 
    Memo1.Lines.Text := IDoc.body.innerText; 
   finally 
    IDoc := nil; 
   end; 
  finally 
   Strl.Free; 
  end; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -