- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta reda på aktivt radnummer i TDBGrid Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-07-04
Läst: 1221
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna kod kan du ha nvändning av när du behöver ta reda på vilket radnummer som är aktuellt i en TDBGrid.
Kod
procedure TformX.DBGridXDrawColumnCell(Sender: TObject; const 
 Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState); 
var 
 RowNo : Integer; 
begin 
 RowNo := Rect.Bottom div TStringGrid(DBGridX).DefaultRowHeight 
 //so, RowNo has the Row to be draw in the moment 
 ... 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -