- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera text till en gif-bild Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-06-25
Läst: 1338
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Överför text från en textruta till en nyskapad gifbild med detta exempel.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Bitmap: TBitmap; 
 GIFImage: TGIFImage; 
begin 
 Bitmap:=TBitmap.Create; 
 Bitmap.Canvas.TextOut(1, 1, Edit1.Text); 
 GIFImage:=TGIFImage.Create; 
 GIFImage.Assign(Bitmap); 
 if SaveDialog1.Execute then 
  GIFImage.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -