- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa egen logotyp vid uppstart Kategori: Forms
Inlagt: 2005-05-23
Läst: 1394
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Placera en Image och en Timerkomponent på ditt formulär. Använd sedan denna kod för att visa ditt egen logotyp (exempelvis) vid programmets uppstart.
Kod
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 
begin 
 Image1.Picture.LoadFromFile(' 
  c:\...\logo.bmp'); 
end; 
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
 Form1.Hide; 
 Form2:=TForm2.Create(nil); 
 with TForm2.Create(nil) do 
  Show; 
end; 
 
procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
 Form1.Close; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -