- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skicka mail med .NET Kategori: Internet
Inlagt: 2005-05-07
Läst: 1341
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Du som kör Delphi 8 for NET kan köra detta exempel för att skicka mail. I namnrymnden System.Web.Mail finns klaserna för att skicka mail i .NET.
Kod
uses System.Web.Mail; 
 
procedure SendAnEmail; 
 
var 
 MailMessage: System.Web.MailMessage; 
 
begin 
 MailMessage := MailMessage.Create; 
 try 
  with MailMessage do 
  begin 
   From := 'me@hotmail.com'; 
   &To := 'fuzzydizzie@fuzzydizzie.com'; 
   Subject := 'Test'; 
   Body := 'Meddelande skrivs in här'; 
 
   BodyFormat := System.Web.Mail.MailFormat.Text; 
  end; //with MailMessage  
 
  SmtpMail.SMTPSERVER := 'SMTPSERVER name'; 
  SmtpMail.Send(MailMessage) 
 except 
  on e : Exception do 
   MsgResult.Text := 'Error occured!'; 
 end; // try  
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -